معرفی مدیریت نظارت و ارزیابی

 همزمان با تشكيل شوراي نظارت و سنجش آموزش در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي در اواخر دهة 1360، به منظور كمك به اجراي مصوبات آن و گسترش ارتباط مطلوب وسالم بين دانشگاهها و وزارت متبوع، طبق بخشنامه وزارتي، در هر يك از دانشگاهها دفتري به نام " دفتر نظارت و سنجش آموزش“ زير نظر معاونت آموزشي دانشگاه تشكيل گرديد. متعاقباً نام دفتر به ”مدیریت نظارت و ارزيابي” تغيير يافت و از نظر جايگاه سازماني نيز پيشنهاد شد تا در هر دانشگاه دفتر نظارت و ارزيابي وظايف خود را مستقيماً زير نظر رئيس دانشگاه به انجام برساند. اين دفتر كه به منظور تحقق اهداف شوراي نظارت و ارزيابي دانشگاه و وزارت متبوع ايجاد گرديده داراي وظايفي است كه اهم آن عبارتند از:

 

  1. اجراي مصوبات شوراي نظارت و ارزيابي دانشگاه.
  2. ايجاد هماهنگي با واحدهاي تابعه در دانشگاه به منظور گردآوري اطلاعات و آمار مورد نياز.
  3. تجزيه و تحليل اطلاعات و ارائه گزارش به شوراي نظارت و ارزيابي دانشگاه.
  4. همكاري با گروههاي اعزامي نظارت و ارزيابي از طرف وزارت علوم، تحقيقات و فنّّاوري.
  5. ايجاد هماهنگي و ارتباط ميان شوراي نظارت و ارزيابي دانشگاه و دفتر نظارت و ارزيابي آموزش عالي وزارت علوم، تحقيقات و فنّاوري.

 

در حال حاضر تشكيلات اداري نظارت وارزيابي در دانشگاه فردوسي مشهد مشتمل بر شوراي نظارت و ارزيابي، دفتر نظارت و ارزيابي و دبيرخانه هيأت نظارت استاني است. شوراي نظارت و ارزيابي دانشگاه فردوسي از رياست دانشگاه، معاونين ، مدير دفتر نظارت و تعدادي از اساتيد با سابقه (جمعاً 12 نفر) تشكيل شده است. از تاريخ 25/9/86، شوراي نظارت و ارزيابي مؤسسات آموزش عالي استان خراسان رضوي تشكيل و مسئوليت هدايت و اجراي نظارت و ارزيابي كليه مؤسسه‌هاي آموزش عالي استان بر عهده دانشگاه فردوسي نهاده شد. رئيس دانشگاه به عنوان رئيس شورا و مدير دفتر نظارت و ارزيابي به عنوان دبير شورا فعاليت نموده و دبيرخانه آن در دفتر نظارت و ارزيابي دانشگاه قرار دارد.

دفتر نظارت نيز در حال حاضر با همكاري دو كارشناس و دو كارمند دفتري به وظايف خود عمل مي‌كند. حوزه عملكردي دفتر نظارت و ارزيابي، تمامي امور آموزشي، پژوهشي، اجرايي و فرهنگي دانشگاه را در بر مي‌گيرد.

 

مديران نظارت و ارزيابي از آغاز تاكنون

نام و نام خانوادگي

مرتبه علمي در زمان تصدي

دوران تصدي

صفحه خانگی

عليرضا كوچكي

استاديار

تا 69

 http://www.um.ac.ir/~akooch/

محمد كافي

مربي

72-69

 http://www.um.ac.ir/~m.kafi/

محمد رحيمي زاده

استاد

76-72

 http://www.um.ac.ir/~rahimizh/

محمود پسنديده‌فرد

استاديار

77-76

 http://www.um.ac.ir/~fard_m/

رضا ايزدي نجف آبادی

مربي

81-77

 http://www.um.ac.ir/~izadi/

حامدرضا طارقيان

استاديار

84-81

 http://www.um.ac.ir/~taregian/

محمدرضا آهنچيان

استاديار

84-86

 http://www.um.ac.ir/~ahanchi8/

بهروز مهرام

استاديار

86-93

 http://www.um.ac.ir/~bmahram/

سید رضا عطار زاده حسینی

دانشیار

93- ادامه دارد

http://attarzadeh.profcms.um.ac.ir/

 

 
 

آمار بازدیدکنندگان

امروز
دیروز
این هفته
این ماه
کل بازدید
۴۷
۸۲
۳۸۸
۱۶۹۶
۱۲۱۶۳۳

ما 27 مهمان و 0 عضو آنلاین داریم