تدوین و اعتبار سنجی الگوی پیشنهادی ارشیابی کیفیت

نام مقاله:

تدوین و اعتبار سنجی الگوی پیشنهادی ارشیابی کیفیت درونی آموزش الکترونیکی در نظام آموزش عالی کشور

نام نشريه:

فصلنامه مطالعات برنامه ریزی درسی آموزش عالی

شماره نشريه:

 سال 1، شماره 1، بهار و تابستان 1389، 185-160

پديدآور:

 زینب گلزاری

دریافت متن کامل مقاله

 

 


 

 
 

آمار بازدیدکنندگان

امروز
دیروز
این هفته
این ماه
کل بازدید
۴۷
۸۲
۳۸۸
۱۶۹۶
۱۲۱۶۳۳

ما 46 مهمان و 0 عضو آنلاین داریم