آرشیو فرم ها

کاربرگ های ارزیابی درونی

ملاک ها و نشانگر ها (فرم شماره یک)

ابزار گزدآوری داده ها (فرم شماره دو)

پرسشنامه مدیران (فرم شماره سه)

پرسشنامه اعضای هیأت علمی (فرم شماره چهار)

پرسشنامه دانشجویان (فرم شماره پنج)

پرسشنامه دانش آموختگان (فرم شماره شش)

پرسشنامه کارفرمایان (فرم شماره هفت)

الزامات کیفیت (فرم شماره هشت)

دستورالعمل استخراج و تحلیل داده ها (فرم شماره نه)

کاربرگ های ارزیابی مدیران گروه ها

  كاربرگ ارزيابي مدير گروه توسط اعضاي گروه(همكاران)

کاربرگ ارزيابي مدير گروه توسط دانشجويان

كاربرگ خود ارزيابي مدير گروه

كاربرگ ارزيابي مدير گروه توسط رئيس دانشكده و معاونين

کاربرگ های ارزیابی عملکرد اساتید

ارزشیابی اساتید راهنمای پایان نامه های کارشناسی ارشد

ارزشیابی استادان راهنمای رساله های دکتری

کاربرگ ارزیابی دانشگاه توسط دانش آموختگان

کاربرگ ارزیابی دروس نظری

کاربرگ نظر خواهی از رئیس دانشکده/معاون آموزشی دانشکده/مدیر گروه آموزشی درخصوص عملکرد عضو هیأت علمی

کاربرگ نظر خواهی از همکاران گروه برای ارزشیابی عملکرد عضو هیأت علمی

  کاربرگ های ارزیابی رئیس دانشکده

کاربرگ ارزیابی عملکرد رئیس دانشکده توسط اعضای هیأت علمی

كاربرگ خود ارزيابي عملكرد رئيس دانشكده

كاربرگ ارزيابي عملكرد رئيس دانشكده توسط دانشجویان

كاربرگ ارزيابي عملكرد رئيس دانشكده توسط رئیس دانشگاه

كاربرگ ارزيابي عملكرد رئيس دانشكده توسط کارکنان دانشکده

كاربرگ ارزيابي عملكرد رئيس دانشكده توسط مدیر حراست

كاربرگ ارزيابي عملكرد رئيس دانشكده توسط مدیر دفتر نظارت و ارزیابی

كاربرگ ارزيابي عملكرد رئيس دانشكده توسط مدیران دانشکده ها

كاربرگ ارزيابي عملكرد رئيس دانشكده توسط معاون اداری و مالی دانشگاه

كاربرگ ارزيابي عملكرد رئيس دانشكده توسط معاون طرح و برنامه دانشگاه

كاربرگ ارزيابي عملكرد رئيس دانشكده توسط معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه

كاربرگ ارزيابي عملكرد رئيس دانشكده توسط معاون پژوهش و فناوری دانشگاه

كاربرگ ارزيابي عملكرد رئيس دانشكده توسط معاون دانشجویی دانشگاه

كاربرگ ارزيابي عملكرد رئيس دانشكده توسط معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه

 

 
 

آمار بازدیدکنندگان

امروز
دیروز
این هفته
این ماه
کل بازدید
۳۴
۳۸
۵۰۰
۱۸۰۸
۱۲۱۷۴۵

ما 16 مهمان و 0 عضو آنلاین داریم