کتاب ها


 
فایل الکترونیکی کتاب ها پس از اخذ مجوز انتشار از صاحبان حقوق نشر در وب سایت قرار خواهد گرفت

______________________________________________________________________

 

 

 1

ارزیابی برونی کیفیت در گروه های آموزشی دانشگاهی (از اندیشه تا عمل(2

راهنمای گام به گام ارزیابی درونی کیفیت در نظام دانشگاهی3

چارچوب و راهنمای تدوین گزارش ارزیابی درونی در سطح گروه آموزشی 

Image-01

 راهنمای عملی انجام ارزیابی درونی در نظام آموزش عالی ایران؛ تجارب ملی و بین المللی Image-02

 ارزشیابی، اعتبارسنجی و تضمین کیفیت در نظام آموزش عالی کشور هندImage-03

ارزشیابی و اعتبار سنجی علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالیImage-04

مدیریت کیفیت جامع در آموزشImage-05

تضمین بیرونی کیفیت در آموزش عالی 

 

 
 

آمار بازدیدکنندگان

امروز
دیروز
این هفته
این ماه
کل بازدید
۴۷
۸۲
۳۸۸
۱۶۹۶
۱۲۱۶۳۳

ما 24 مهمان و 0 عضو آنلاین داریم