ارزیابی جامع عملکرد

دانشگاه فردوسي مشهد به عنوان يكي از دانشگاه‏‏هاي برتر كشور به منظور ارزيابي فعاليت‏‏هاي آموزشي، پژوهشي و فناوري، فرهنگي ، اجرایی و مدیریتی اعضاي هيأت علمي و‏‏اتخاذ رويه‏‏اي واحد در اجراي مقررات در راستاي سند راهبردي دانشگاه اقدام به تدوين" آيين نامه ارزيابي جامع عملكرد اعضاي هيأت علمي" نموده است.

 

هدف این فرآیند بهبود عملکرد ،تضمین کیفیت و ارائه بازخورد مناسب و همه جانبه نگر به اعضای هیات علمی و مسئولین اجرایی برای اخذ تصمیمات مقتضی و تشخیص نقاط قوت و ضعف به عنوان عاملی کمک کننده در زمینه ارتقای کیفیت ،پژوهش وتولید علم ،نوآوری و ابداع ،رصد حرکت عمومی جامعه و مداخله مسئولانه در آن ،نظریه پردازی و تربیت متخصصان و کارشناسان فرهنگ سازی و ایفای نقش الگویی برای دانشجویان و دانش پژوهان ارئه خدمات مدیریتی و اجرایی می باشد و امید است تا بانگاهی جامع و فراگیر زمینه ی ارتقاء جایگاه علمی دانشگاه فردوس مشهد را فراهم آورد.

فرآیند ارزیابی جامع عملکرد

 

1- انتقال داده ها و اطلاعات مندرج در پرتال اعضای هیأت علمی به کاربرگ مصوب ارزیابی جامع.

 

2- فراهم سازی خروجی اطلاعات در قالب کاربرگ برای هر عضو هیأت علمی به صورت منفک.

 

3- ارائه کاربرگ ها به گرو های پنجگانه به منظور بررسی عملکرد جامع اعضای هیأت علمی به طور تخصصی.

 

تبصره: کمیته های تخصصی شامل چند نفر عضو هیأت علمی منتخب در پنج گروه آزمایشی فنی و مهندسی، علوم پایه، کشاورزی و دامپزشکی، هنر و معماری و علوم انسانی می باشد.

 

4- انعکاس تخصیص عملکرد کمیته های تخصصی در کمیته مرکزی منتخب شورای نظارت و ارزیابی دانشگاه جهت تصمیم گیری نهایی.

 

تبصره: کمیته مرکزی شامل معاون آموزشی و معاون پژوهشی دانشگاه، مدیر دفتر نظارت و ارزیابی و دو نفر از اعضای هیأت علمی با معرفی شورای نظارت و ارزیابی دانشگاه می باشد.

 

5- نتیجه نهایی به صورت محرمانه به عضو هیأت علمی و رئیس دانشکده منعکس شده و رونوشت آن در مدیریت نظارت و ارزیابی بایگانی خواهد شد.

 

 

آیین نامه ارزیابی جامع علملکرد اعضای هیأت علمی

کارنامه ارزیابی جامع

سیاهه عملکردی عضو هیأت علمی

کاربرگ مکاتبات ارزیابی جامع

کاربرگ ارزیابی یک ساله جامع عملکرد اعضای هیأت علمی

 

 

 
 

آمار بازدیدکنندگان

امروز
دیروز
این هفته
این ماه
کل بازدید
۳۴
۳۸
۵۰۰
۱۸۰۸
۱۲۱۷۴۵

ما 12 مهمان و 0 عضو آنلاین داریم