برگزاري كارگاه ارزيابي دروني و بيروني در دانشگاه فردوسی مشهد

هدف از برگزاري اين كارگاه توجيهي، روش شناختي ارزشيابي دروني، آشنايي با اهداف و روشهاي انجام ارزشيابي دروني، آمادگي و ترغيب جهت مشاركت در انجام ارزشيابي دروني در گروه‌هاي آموزشي و ايجاد نگاه نقادانه جهت تضمين كيفيت برنامه‌هاي آموزشي دانشگاه بود كه با جمع‌آوري فرم‌هاي نظرسنجي از شركت‌كنندگان به شكر خداوند به ميزان زيادي اهداف كارگاه محقق شدند.

ارزيابي دروني و بيروني از جمله فرايندهاي بهبود و تضمين كيفيت در نظام‌هاي آموزشي است. بر اين اساس، دومين كارگاه آموزشي ارزيابي دروني و بيروني روز پنج‌شنبه مورخ 1389/9/18 در محل سالن شوراي سازمان مركزي دانشگاه فردوسي مشهد و با حضور 29 نفر از مجريان طرح‌هاي ارزيابي دروني و نمايندگان گروه‌هاي آموزشي دانشگاه به مدت 8 ساعت در 2 نوبت صبح و بعدازظهر برگزار شد.  

در بخش اول كارگاه كه مخصوص مجريان طرح‌هاي ارزيابي دروني دانشگاه بود، جناب آقاي دكتر خواجوي معاون محترم آموزشي و تحصيلات تكميلي دانشگاه ضمن عرض خير مقدم، در مورد اهميت انجام طرح‌هاي ارزيابي دروني نكاتي را ارايه نمودند. سپس آقاي دكتر مهرام مدير محترم نظارت و ارزيابي دانشگاه به بيان اهداف كارگاه و ارائه گزارشي از روند اجراي طرح‌هاي ارزيابي دروني در دانشگاه پرداختند.

در ادامه آقاي دكتر جليل فتح آبادي از اعضاي محترم هيأت علمي دانشگاه شهيد بهشتي، روش انجام ارزشيابي دروني و كاستي‌ها و اشتباهات رايج در آن‌ها را آموزش دادند. سپس آقاي دكتر محمدحسن ميرزا محمدي عضو محترم هيأت علمي دانشگاه شاهد به ارايه نتايج ارزيابي‌هاي در حال انجام، مشكلات و راهكارها پرداختند.

بخش دوم كارگاه به سخنراني آقاي دكتر ميرزا محمدي درخصوص نظام تضمين كيفيت دانشگاهي با مفاهيم و ضرورت‌ها و تكميل كاربرگ شماره 1 و بحث گروهي اختصاص داشت.      

در پايان نيز پس از پاسخ به سؤالات مطرح شده، نمونه‌اي از طرح‌هاي ارزيابي بيروني و نحوه اجراي آن به اطلاع شركت‌كنندگان رسيد. همچنين درخصوص كيفيت برگزاري كارگاه، نظرخواهي طبق كاربرگ پيوست انجام شد كه نتايج آن در بخش دوم ارايه مي‌شود.  

 
 

آمار بازدیدکنندگان

امروز
دیروز
این هفته
این ماه
کل بازدید
۴۷
۸۲
۳۸۸
۱۶۹۶
۱۲۱۶۳۳

ما 56 مهمان و 0 عضو آنلاین داریم