فرايند تعيين عضو هيأت علمي واجد شرايط تشويق و تذكر

الف) با بررسي نتايج ارزشيابي دانشجويان در مورد دروس هر عضو هيأت علمي، كه در يك دوره (دوساله) صورت مي‏‏گيرد، نتايج ارزيابي فعاليت ها در حوزه راهنمائي رساله و پايان نامه‌هاي تحصيلي دانشجويان، شيوه عملكرد عضو هيأت علمي در هر گروه آموزشي مشخص شده و جايگاه او تعيين مي‌گردد.

ب) ارزش دروس در مقاطع مختلف به میزان یکسان در نظر گرفته مي شود.

ج) ملاك نسبي براي انتخاب افراد مشمول تشويق و تذكر، پس از يكپارچه سازي نتايج در عملكرد تدريس در دوره هاي كارشناسي و تحصيلات تكميلي، راهنمايي رساله ها و پايان نامه ها و اعمال معيارهاي ماده 6 اين آيين نامه، بر اساس نقطه برش S1.5± ميانگين است. ( ارزش S برابر با دامنه تقسیم بر ۴ خواهد بود)

تبصره۱: در فرایند تشویق، حداکثر بیست درصد از اعضای یک گروه آموزشی بر حسب بالاترین نمرات کسب شده مشمول تشویق خواهند شد، منوط بر اینکه تعداد آنان از سه نفر بیشتر نباشد.  

تبصره۲: برای تعیین بهبود و یا کاهش عملکرد عضو هیات علمی (مقایسه فرد با خودش)، مبنای مقایسه عملکرد فرد در یکسال تحصیلی با سال قبل است. افزایش و یا کاهش میانگین نمره به میزان ده درصد، مبنای این مقایسه خواهد بود.

تبصره ۳: ارزيابي كيفي و توضيحات مدير گروه آموزشي نیز، در قضاوت وفرايند ارزيابي از اعضاي هيات علمي و تصميم گيري در خصوص بهبود عملكرد آنان موثرخواهد بود. بر این اساس و با هدف بررسی دقیق و کیفی شرایط عملکرد هر گروه آموزشی و اعضای هیات علمی آن گروه، نتایج بررسی عملکرد عضو هیات علمی در هر گروه آموزشی در جلسه ای با حضور معاون آموزشی دانشگاه و یا نماینده تام الاختیار او، مدیر یا معاون دفتر نظارت و ارزیابی، رییس دانشکده، معاون دانشکده، مدیر گروه آموزشی مربوطه در دفتر نظارت و ارزیابی بررسی شده و تصمیم گیری نهایی در این راستا اخذ خواهد شد. ریاست جلسات به عهده معاون آموزشی دانشگاه و در صورت عدم حضور، به عهده مدیر و یا معاون دفتر نظارت و ارزیابی دانشگاه خواهد بود.

معيار مربوط به تعيين اعضاي هيأت علمي واجد شرايط تشويق و تذكر :      

الف) براي فرايند تشويق و تذكر افراد، تلفيق عملكرد عضو هيأت علمي در دو مقوله تدريس و پايان نامه (رساله) انجام مي‌گردد.

ب) حد نصاب لازم براي انجام ارزيابي راهنمائي پايان نامه يا رساله در تحصيلات تكميلي (بدون احتساب مقطع ارشد يا دكتري) 2 مورد است.

ج) وزن پايان نامه و رساله متفاوت و این ارزش در مقطع دكتري (5/1) و در كارشناسي ارشد (1) خواهد بود.

د) وزن مقوله تدريس برابر با 60% و راهنمائي پايان نامه يا رساله 40% در نظر گرفته شده است.

هـ) با هدف افزایش دقت، ملاك ارزيابي عملكرد اعضاي هيأت علمي در قالب یک دوره (چهار نیمسال منتهی به زمان ارزیابی) خواهد بود.

فرآيند تشویق از اعضاي هيأت علمي

الف) اولین بار: درخواست دفتر نظارت و ارزيابي دانشگاه از رئيس دانشكده برای تشویق از عضو هيأت علمي مربوطه طبق كاربرگ «الف» پيوست و اضافه نمودن نام فرد به بانك اطلاعاتي اعضاي هيأت علمي واجد تشویق.

ب) دومین بار: درخواست دفتر نظارت و ارزيابي از معاون آموزشي دانشگاه برای تشويق عضو هيأت علمي طبق كاربرگ «ب» و اعلام به معاون آموزشي دانشگاه برای تشویق. بسته تشویقی حسب مورد شامل موارد زیر است:

1- تعیین عضو هیأت علمی در هفته معلم به عنوان استاد برگزیده آموزشی و اهداء لوح تقدیر و مشوق مادی.

2- افزایش بیست و پنج درصد امتیاز اعتبار پژوهه سالانه عضو هیأت علمی ( مربوط به سال بعد).

3- اعطای پایه تشویقی؛ منوط به کسب حداقل نمره لازم در ارزیابی جامع عملکرد عضو هیأت علمی طبق آیین نامه مربوطه.

4- اولویت در انعقاد قرارداد تدوین کتابهای درسی به صورت text book (با توجه به نیازها).

تبصره1 : مقرر شد تا مدیریت نظارت و ارزیابی در هفته های پایانی هر سال تحصیلی، اسامی اعضای هیأت علمی مشمول بندهای «الف» و «ب» این ماده را از طریق سایت اطلاع رسانی نماید.

تبصره 2: در صورت استمرار كيفيت آموزشي مطلوب در سال‌هاي بعد ـ به صورت پيوسته ـ بند «ب» تكرار خواهد شد.

تبصره 3: اولویت برای انعقاد قرارداد تدوین کتابهای درسی مشمول بند (ب) ماده ۴ نخواهد شد.

فرآيند تذكر به اعضاي هيأت علمي

الف)‌ اولین بار: اعلام موارد مشمول تذکر به عضو هیأت علمی طبق كاربرگ «ج» توسط مدیریت دفتر نظارت و ارزیابی   به منظور تشریح ضعفهای موجود و درخواست تلاش برای بهبود کیفیت تدریس

ب) دومين بار: اعلام مراتب به رییس دانشکده طبق كاربرگ «د» و به منظور تشکیل جلسه ای با حضور معاون آموزشی دانشکده، مدیر گروه مربوطه و عضو هیأت علمی و تعيين راهکارهایی برای حل و بهبود مشکل پیش آمده و انعکاس مفاد نتایج در قالب صورتجلسه به دفتر نظارت و ارزیابی دانشگاه ظرف مدت دوهفته

ج) سومين بار: اعلام موضوع به معاون آموزشي دانشگاه طبق كاربرگ «ه» برای تشكيل جلسه‌اي مشترك با حضور1) معاون آموزشي دانشگاه 2) مدیر دفتر نظارت و ارزیابی 3) رئيس و يا معاون آموزشي دانشكده4) مدير گروه آموزشي مربوطه و به منظور بررسی موضوع و اخذ تصميم نهايي در خصوص ادامه همکاری و چگونگی فعالیت آتی عضو هيأت علمي.

تبصره ۱: جلسه با دعوت معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه برگزار شده و صورتجلسه مذكور، حداكثر ظرف مدت يك ماه از تاريخ نامه ـ كاربرگ «و» ـ به دفتر نظارت و ارزيابي دانشگاه ارسال خواهد شد.

تبصره ۲: ضرورت شرکت در کارگاههای آموزشی برای اعضای هیات علمی:

مدیریت نظارت و ارزیابی بر اساس نتایج حاصل از تمامی بندهای این ماده ، اسامی آن دسته از اعضای هیات علمی را که برای شرکت در کارگاههای آموزشی ضروری تشخیص داده شود، به تفکیک نوع کارگاه به معاونت طرح و برنامه منعکس می نماید. معاونت طرح وبرنامه گزارش برگزاری کارگاهها را در پایان هر نیمسال تحصیلی به مدیریت نظارت و ارزیابی منعکس خواهد نمود.

 

 
 

آمار بازدیدکنندگان

امروز
دیروز
این هفته
این ماه
کل بازدید
۳۴
۳۸
۵۰۰
۱۸۰۸
۱۲۱۷۴۵

ما 51 مهمان و 0 عضو آنلاین داریم