شماره دوازدهم
خطای تسری برداشت از ...
شماره یازدهم
خطای آخرین رویداد
شماره دهم
خطای سخت گیری و مدارا
شماره نهم
رتبه بندی دانشگاه ها
 
شماره هشتم
محرمانه بودن نتایج ارزیابی
 
شماره هفتم
خطای متأثر از ماهیت درس
 
شماره ششم
خطای ناشی از برخورد اول (تصویر اول)
شماره پنجم
پیامد های حاصل از ارزیابی
شماره چهارم
خطای ناشی از برداشت های غلط
شماره سوم
خطای گرایش به حد وسط
شماره دوم
خطای کلیشه ای در ارزیابی
شماره اول
خطای هاله ای در ارزیابی

 

 

 

 

 

 

نشریه مدیریت نظارت و ارزیابی دانشگاه فردوسی مشهد (مناد)

تاریخ انتشار

شماره 1

خطای هاله ای در ارزیابی

1392/08/08

شماره 2

خطای کلیشه ای در ارزیابی

 1392/08/21

شماره 3

خطای گرایش به حد وسط

1392/09/17

شماره 4

خطای ناشی از برداشت های قبلی

1392/10/04

شماره 5

پیامد های حاصل از ارزیابی

1393/01/27

شماره 6

خطای ناشی از برخورد اول (تصویر اول)

1393/02/09

شماره 7

خطای متأثر از ماهیت درس

1393/02/14

شماره 8

محرمانه بودن نتایج ارزیابی

1393/02/21

شماره 9

رتبه بندی دانشگاه ها

1393/02/22

شماره 10

خطای سخت گیری و مدارا

1393/02/27

شماره 11

خطای آخرین رویداد

1393/03/05

شماره 12

خطای تسری برداشت از عملکرد مدرسان

1393/03/12

 
 

آمار بازدیدکنندگان

امروز
دیروز
این هفته
این ماه
کل بازدید
۳۵
۳۸
۵۰۱
۱۸۰۹
۱۲۱۷۴۶

ما 65 مهمان و 0 عضو آنلاین داریم