کاربرگ ارزیابی رؤسای دانشکده ها

کاربرگ ارزیابی عملکرد رئیس دانشکده توسط اعضای هیأت علمی

كاربرگ خود ارزيابي عملكرد رئيس دانشكده

كاربرگ ارزيابي عملكرد رئيس دانشكده توسط دانشجویان

كاربرگ ارزيابي عملكرد رئيس دانشكده توسط رئیس دانشگاه

كاربرگ ارزيابي عملكرد رئيس دانشكده توسط کارکنان دانشکده

كاربرگ ارزيابي عملكرد رئيس دانشكده توسط مدیر حراست

كاربرگ ارزيابي عملكرد رئيس دانشكده توسط مدیر دفتر نظارت و ارزیابی

كاربرگ ارزيابي عملكرد رئيس دانشكده توسط مدیران دانشکده ها

كاربرگ ارزيابي عملكرد رئيس دانشكده توسط معاون اداری و مالی دانشگاه

كاربرگ ارزيابي عملكرد رئيس دانشكده توسط معاون طرح و برنامه دانشگاه

كاربرگ ارزيابي عملكرد رئيس دانشكده توسط معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه

كاربرگ ارزيابي عملكرد رئيس دانشكده توسط معاون پژوهش و فناوری دانشگاه

كاربرگ ارزيابي عملكرد رئيس دانشكده توسط معاون دانشجویی دانشگاه

كاربرگ ارزيابي عملكرد رئيس دانشكده توسط معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه

 
 

آمار بازدیدکنندگان

امروز
دیروز
این هفته
این ماه
کل بازدید
۳۴
۳۸
۵۰۰
۱۸۰۸
۱۲۱۷۴۵

ما 28 مهمان و 0 عضو آنلاین داریم