شورای نظارت و ارزیابی

وظایف و اختیارات:

  1. تعیین و تصویب اصول، سیاست ها، خط مشی ها و برنامه های کلی حاکم بر امور نظارت و ارزیابی دانشگاه اعم ازآموزشی، پژوهشی، فرهنگی و اجرایی و همسو کردن کلیه فعالیتهای نظارت و ارزیابی دانشگاه
  2. بررسی و تصویب طرح های کلان مطالعاتی و تحقیقاتی در حیطه نظارت و ارزیابی دانشگاه
  3. تصویب ضوابط و آیین نامه های مورد نیاز در زمینه نظارت و ارزیابی
  4. تهیه و تصویب دستورالعمل های اجرایی مورد نیاز نظارت و ارزیابی

ترکیب اعضای شورا:

این شورا با 12 نفر عضو تشکیل می شود.

رئیس دانشگاه به عنوان رئیس شورا، معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه به عنوان نایب رئیس شورا ،مدیر نظارت و ارزیابی دانشگاه به عنوان دبیر شورا ،معاونان دانشگاه (اداری و مالی، طرح و برنامه، فرهنگی، دانشجویی، پژوهشی) به عنوان اعضای حقوقی شورا و چهار نفر از اعضای هیأت علمی و صاحب نظر دانشگاه با حکم رئیس شورا به عنوان اعضای حقیقی منصوب شده اند.

اعضای فعلی شورا :

جناب آقای دکتر محمد کافی

رئیس شورا

جناب آقای دکتر محمدرضا هاشمی

نایب رئیس شورا

جناب آقای دکترسید رضا عطارزاده حسینی

دبیر شورا

جناب آقای دکتر ابوالفضل باباخانی

عضو شورا

جناب آقای دکتر محمد لگزیان

عضو شورا

جناب آقای دکتر علی یوسفی

عضو شورا

جناب آقای کامران داوری

عضو شورا

جناب آقای دکتر احمدرضا بهرامی

عضو شورا

جناب آقای دکتر محمدرضا آهنچیان

عضو شورا

جناب آقای دکتر حبیب رجبی مشهدی

عضو شورا

جناب آقای دکتر بهروز مهرام

عضو شورا

جناب آقای دکتر مجید سرمد

عضو شورا

همچنین جناب آقای دکتر محسن کاهانی به عنوان مهمان، در جلسه حضور دارند.

جلسات شورا با حضور حداقل دوسوم اعضا و به شرط حضور رئیس یا نایب رئیس شورا رسمیت می یابد. تصمیمات شورا با آرای بیش از نصف کل اعضای شورا معتبر بوده و لازم الاجرا می باشد.

 
 

آمار بازدیدکنندگان

امروز
دیروز
این هفته
این ماه
کل بازدید
۳۴
۳۸
۵۰۰
۱۸۰۸
۱۲۱۷۴۵

ما 14 مهمان و 0 عضو آنلاین داریم