فیلتر
نمایش # 
ارزشیابی اساتید توسط دانشجو و کارایی آن در بهبود فرایند آموزشی از دیدگاه اساتید و دانشجویان ... 18 آبان 1393
بررسی دیدگاه اساتید دانشگاه پزشکی اهواز نسبت به بازخورد نتایج ارزشیابی استاد و بهبود کیفیت تدریس 01 شهریور 1393
بررسی عوامل مرتبط با اجرای مطلوب ارزیابی درونی در گروه های آموزشی دانشگاهی 29 مرداد 1393
بررسی روند کیفیت تدریس اعضای هیأت علمی دانشکده ریاضی و کامپیوتر دانشگاه شهید باهنر کرمان 21 مرداد 1393
تاثیر فرآیند جهانی شدن بر آموزش عالی فرصت ها، چالش ها و راهکار ها در ایران 13 مرداد 1393
آسیب شناسی آموزش عالی در ایران (مطالعه موردی رشته جامعه شناسی) 29 تیر 1393
بررسی اجزای اصلی نظام های تضمین کیفیت در آموزش عالی 29 تیر 1393
ارتقاء کیفیت نظام های آموزشی با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده ها 29 تیر 1393
ارزشیابی کیفیت عملکرد اعضای هیأت علمی در گروه های آموزشی مهندسی 15 تیر 1393
فعالیت های علمی برای جامعه یا برای ارتقاء رتبه: بررسی موانع فعالیت های ترویج علم اعضای هیأت علمی 15 تیر 1393
ارتقاء بازدهی خدمات مراکز آموزش عالی کشور با بهره گیری از تکنیک کد پاسخ سریع 10 تیر 1393
معیار های اثر بخشی فرایند ارزیابی عملکردمدرسان در بهبود کیفیت دانشگاهی از نظر اساتید 10 تیر 1393
تحولات اعتبار سنجی در آموزش عالی ایران و جهان آموزه ای برای نظام آموزش عالی ایران 10 تیر 1393
مطالعه مراکز آموزشی پیام نور براساس میزان بکارگیری مؤلفه های مدیریت کیفیت فراگیر و سطح بندی آن ها 28 خرداد 1393
بررسی و ارتقاء کیفیت فرآیند تدریس - یادگیری در آموزش عالی 28 خرداد 1393
ارزیابی دانشجویان از کیفیت تدریس در دانشگاه کردستان ... 28 خرداد 1393
ارزیابی درونی، رویکردی چالش برانگیز در نظام اعتبار سنجی: آسیب شناسی آن در نظام آموزش عالی ایران 04 خرداد 1393
ارزیابی بیرونی برنامه های آموزش مهندسی ایران 04 خرداد 1393
بررسی عوامل تأثیرگذار بر ارزشیابی اساتید از دیدگاه دانشجویان 30 ارديبهشت 1393
عوامل مؤثر بر ارزشیابی دانشجو از استاد: مقایسه دیدگاه اساتید با دانشجویان 27 ارديبهشت 1393
شناسایی معیارهای ارزیابی عملکرد تدریس استادان با تأکید بر آموزش مهندسی 21 ارديبهشت 1393
ارزیابی اساتید توسط دانشجویان: رویکردی جامع 15 ارديبهشت 1393
مقایسه نتایج خود ارزیابی اساتید با ارزیابی دانشجویان از آنان 13 ارديبهشت 1393
بازخورد اعلام نتایج ارزشیابی اساتید دانشگاه ... در بهبود کیفیت تدریس آنان از دیدگاه خودشان 13 ارديبهشت 1393
تأثیر گذاری استاد بر ارزشیابی دانشجو از استاد و درس 07 ارديبهشت 1393
بررسي وضعيت موجود و ممكن كاربرد شاخص هاي ارزشيابي از دروندادهاي برنامه درسي ... 07 ارديبهشت 1393
ارائه الگويي براي اعتبار بخشي دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور 01 ارديبهشت 1393
بررسی نظر دانشجویان و اساتید در مورد تأثیر ارزشیابی توسط دانشجویان بر عملکرد آموزشی اساتید 01 ارديبهشت 1393
students' evaluations of university teaching dimensionality 25 فروردين 1393
sources of Error in student evaluation of teaching 25 فروردين 1393
ديدگاه اساتيد نسبت به شيوه ارزشيابي در دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه 24 فروردين 1393
تلفيق روش كمي و كيفي به منظور طراحي ابزاري براي ارزشيابي عملكرد اعضاي هيئت علمي 24 فروردين 1393
ارزيابي كيفيت دروني برنامه درسي دوره ي آموزش مجازي دانشگاه فردوسي مشهد 25 اسفند 1392
معرفی برخی شاخص های کیفیت نظام دانشگاهی برای استفاده در بودجه ریزی دانشگاهی 24 اسفند 1392
ارزیابی کیفیت در نظام آموزش عالی ایران؛موانع، چالش ها و ارائه راهکارها 13 آذر 1392
ارائه مدل پیشنهادی برای ارزیابی کیفیت خدمات آموزشی دانشگاه ها 13 آذر 1392
ارزیابی درونی رهیافت مناسب برای بهبود کیفیت نظام آموزش عالی 13 آذر 1392
ارزیابی تطبیقی - کارآمدی آموزش دانشگاهی، رویکردی مناسب برای چالش های روش شناسی بهبود کیفیت 12 آذر 1392
چالش ساختار سازی برای نظارت و ارزشیابی کیفیت در آموزش عالی ایران 12 آذر 1392
بررسی پایایی ابزار ارزشیابی کیفیت آموزش استادان 19 آبان 1392
ارزشیابی و تضمین کیفیت در یادگیری الکترونیکی با استفاده از مدل تحلیل اهمیت - عملکرد 19 آبان 1392
ارزشیابی کیفیت برنامه های آموزشی در آموزش عالی با استفاده از الگوی CIPP 19 آبان 1392
تبیین ماهیت و مؤلفه های کیفیت سنجی نظام آموزش عالی به منظور شناخت چالش ها و طرح پاره ای راهکار های نوآورانه 19 آبان 1392
ارزشیابی کیفیت در آموزش عالی 15 آبان 1392
تحلیل مقایسه ای نظام های تضمین کیفیت آموزش عالی در جهان 13 آبان 1392
ارائه چارچوبی برای ارزشیابی کیفیت آموزش در دانشگاه های الکترونیکی 30 مهر 1392
تدوین و اعتبار سنجی الگوی پیشنهادی ارشیابی کیفیت 16 مهر 1392
 
 

آمار بازدیدکنندگان

امروز
دیروز
این هفته
این ماه
کل بازدید
۳۵
۳۸
۵۰۱
۱۸۰۹
۱۲۱۷۴۶

ما 54 مهمان و 0 عضو آنلاین داریم